(NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost)

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol (ZRSŠ, 2017).

Projekt vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo in je financiran z evropskimi sredstvi. Trajal bo 5 let (2017-2022).

V projektu bomo analizirali stanje naravoslovne in matematične pismenosti v vrtcu. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki bomo razvili in preizkusili didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti bomo krepili s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljševali bomo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem (ZRSŠ, 2017).

Naš vrtec je vključen kot implementacijski vrtec. Trenutno sta v projekt vključena 2 oddelka I. starostnega obdobja in 4 oddelki II. starostnega obdobja.

Vodja projekta: Ema Lepen

(Skupno 115 obiskov, današnjih obiskov 2)