Spoštovani starši!

V teh dneh boste dobili po pošti prejeli obvestilo o sprejemu v Vrtec Prevalje in 3 izvode pogodbe v podpis. Vrnete en izvod pogodbe, ki mora biti podpisana s strani OBEH staršev. 

V vrtec smo zaenkrat lahko sprejeli vse otroke, ki ste jih vpisali v REDNEM vpisnem roku in ki s 1. 9. 2024 IZPOLNIJO POGOJE ZA VPIS (starost 11 mesecev in da starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela).

Za otroke, ki pogoje dopolnijo kasneje in za otroke, kjer ste starši zamudili redni vpisni rok, bomo odločali kasneje – glede na realno stanje vrnjenih pogodb in prosta mesta.

—————————————————————————————————————————-

Opozarjamo na 15. člen v pogodbi (XV.) in se vam hkrati zahvaljujemo za razumevanje – kar je zakonskih določil, jih moramo nujno upoštevati.

Ta pogodba se šteje za razvezano po zakonu z dnem, ki ga tč. II. določa kot dan, ko bi začel otrok obiskovati vrtec, če na ta dan:

 • starši še vedno uveljavljajo pravico do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, zaradi česar vrtec v skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o vrtcih ne more sprejeti otroka;
 • starši vrtcu ne predložijo potrdila pediatra, da je otrok cepljen oziroma da obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja, kar predstavlja razlog, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne v skladu z 51.a členom Zakona o nalezljivih boleznih.

51.a člen

Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek se v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, lahko vključi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz 22.č člena zakona.

Za otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo:

 • prek elektronske pošte krojacekhlacek@gmail.com;
 • na številkah 040 509 371 (pomočnica ravnateljice) in 028234503 (tajništvo).

—————————————————————————————————————————–

OSNOVNE INFORMACIJE ZA STARŠE, KI SO POMEMBNE PRED VKLJUČITVIJO V VRTEC:

Za otroke, ki še nimajo zdravniškega potrdila, pokličete v ambulanto in se dogovorite glede izdaje potrdila oz. določitve termina pregleda. Zdravniško potrdilo prinesete na uvodni roditeljski sestanek ali ko otroka prvič pripeljete v vrtec.

Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za znižano plačilo vrtca) oddate na Centru za socialno delo (v mesecu AVGUSTU).

Uvodni roditeljski sestanek bo v četrtek, 29. 8. 2024, popoldan – o uri in poteku sestanka boste obveščeni v prvi polovici meseca avgusta.

Uvodni dan, kjer si boste lahko skupaj z otrokom ogledali vrtec in otrokovo igralnico, se družili z vzgojiteljicami ter dobili morebitne dodatne informacije o uvajanju, bo v petek, 30. 8. 2024, od 9.00 do 11.00, v igralnicah, ki jih bodo otroci kasneje obiskovali. Uvajanje od 1. 9. naprej poteka brez prisotnosti staršev v igralnici, časovno po dogovoru s posamezno vzgojiteljico.

Otrok v vrtcu potrebuje:

 • copate;
 • lonček (najbolje keramičen zaradi boljšega čiščenja) ali stekleničko (iz česar najlažje pije);
 • plenice (če jih potrebuje);
 • rezervna oblačila;
 • dudo – če jo želi (spanje), igračo (naniko) – če jo potrebuje za tolažbo in spanje;
 • škornje in dežni plašč (ima ves čas v vrtcu v omarici).

 

Dnevna rutina v vrtcu – za otrokov lažji začetek predlagamo, da zadnjih 14 dni ali mesec pred vstopom v vrtec, če je le mogoče, otrokovi dnevi potekajo podobno kot pri nas (predvsem za otroke letnikov 2022 in 2023):

 • zajtrk okrog 8h;
 • kosilo okrog 11.15 (I. starostno obdobje)/11.45 (II. starostno obdobje);
 • počitek oz. spanje okrog 11.45, 12h (otrok lahko zaspi z naniko, dudo; če je le mogoče, naj dopoldne ne zaspi ob dojenju);
 • prebujanje okrog 13.30, odvisno od otrok.

Otroka spodbujajte k samostojnosti – glede na njegovo starost: držanje žlice, hranjenje, sezuvanje copat, nogavic, upoštevanje enostavnih navodil …, omogočite mu veliko gibanja, proste igre, skupaj glejte in berite knjige, se pogovarjajte, odsvetujemo uporabo zaslonov kot so telefon, tablica, računalnik, tv, zaradi možnih negativnih vplivov na otroka, naj bo uporaba izjema in ne navada/nagrada/kazen (priporočila: do dveh let nič zaslonov, od 2 do 5 let pa manj kot 1 uro na dan v navzočnosti staršev in sorazmerno starosti).

 

Veselimo se druženja z vami in z vašimi otroki ter vam želimo lepe pomladne in poletne dni!

Lep pozdrav v našem vrtcu!

Ana Buhvald Pori, pomočnica ravnateljice za vrtec

(Skupno 16 obiskov, današnjih obiskov 1)