Spoštovani starši!

V teh dneh boste dobili po pošti prejeli obvestilo o sprejemu v Vrtec Prevalje in 3 izvode pogodbe v podpis. Vrnete en izvod pogodbe, ki mora biti podpisana s strani OBEH staršev. V primeru, da ste si premislili in otroka ne boste vpisali v naš vrtec, prosim, da mi to javite.

V vrtec smo zaenkrat lahko sprejeli vse otroke, ki ste jih vpisali v REDNEM vpisnem roku in ki s 1. 9. 2023 IZPOLNIJO POGOJE ZA VPIS (starost 11 mesecev in da starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela).

Za otroke, ki pogoje dopolnijo kasneje in za otroke, kjer ste starši zamudili redni vpisni rok, bomo odločali kasneje – glede na realno stanje vrnjenih pogodb in morebitna prosta mesta.

—————————————————————————————————————————-

Ostala navodila glede zdravniških pregledov (če imate v tem času kak sistematski pregled, lahko že vprašate za zdravniško potrdilo), roditeljskega sestanka in uvodnega dne v avgustu ter kaj otrok potrebuje v vrtcu, dobite konec junija ali v začetku julija. Zdravniško potrdilo prinesete na uvodni roditeljski sestanek ali ko otroka prvič pripeljete v vrtec.

Opozarjamo na 15. člen v pogodbi (XV.) in se vam hkrati zahvaljujemo za razumevanje – kar je zakonskih določil, jih moramo nujno upoštevati.

Ta pogodba se šteje za razvezano po zakonu z dnem, ki ga tč. II. določa kot dan, ko bi začel otrok obiskovati vrtec, če na ta dan:

  • starši še vedno uveljavljajo pravico do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, zaradi česar vrtec v skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o vrtcih ne more sprejeti otroka;
  • starši vrtcu ne predložijo potrdila pediatra, da je otrok cepljen oziroma da obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja, kar predstavlja razlog, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne v skladu z 51.a členom Zakona o nalezljivih boleznih.

51.a člen

Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek se v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, lahko vključi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz 22.č člena zakona.

Za otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.

Za dodatne informacije smo vam na voljo:

  • prek elektronske pošte krojacekhlacek@gmail.com;
  • na številkah 040 509 371 (pomočnica ravnateljice) in 028234503 (tajništvo).

Vabljeni tudi k ogledu spletne strani vrtca http://vrtec-prevalje.si/

Lep pozdrav v našem vrtcu!

Ana Buhvald Pori, pomočnica ravnateljice za vrtec

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)