Spoštovani starši!

Vrtec Prevalje je s 26. 1. 2021 ponovno začel izvajati svojo dejavnost v polnem obsegu. V vrtec se lahko vrnejo vsi otroci, katerih starši to želite. Otroci bodo v svojih matičnih skupinah, ki se med seboj ne bodo mešale – mehurčki. Delala bosta obe enoti – Vrtec Krojaček Hlaček z oddelkom na šoli in Vrtec Leše.

Ker je v času odprtja še vedno razglašena epidemija nalezljive bolezni Covid-19, bo ob ponovnem odprtju vrtcev treba zagotoviti dosledno upoštevanje vseh priporočil NIJZ o higienskih ukrepih za preprečevanje širjenja virusa in tudi druga, do sedaj veljavna priporočila, ki so se oblikovala v času, ko se soočamo s pojavom novega koronavirusa. Le s sodelovanjem nam lahko uspe kolikor se da zamejiti širjenje virusa.

Tedenske prijave se prenašajo, spremembe za nov teden v prisotnosti in v urah prihoda/odhoda pa prosim javite vsak teden do petka, do 10. ure. Prosim, da prilagodite ure prihoda razmeram, da otroci ne ostajajo v vrtcu predolgo, če morete prej ponje, saj bodo vzgojiteljice znotraj skupine pokrivale prihode in odhode. Prijave zbiram prek eAsistenta, na elektronski naslov ana.buhvald-pori@guest.arnes.si ali kot sporočilo na telefon: 040 509 371. Na voljo sem vam tudi za vsa vprašanja, dileme.

Iz okrožnice z dne 28. 1. 2021 o delu v tednu od 1. 2. 2021 je mogoče razbrati, da bodo v nadaljevanju plačila oproščeni samo starši katerih otroci ne bodo obiskovali vrtca in so v tako imenovanih “črnih” regijah. Žal nam je, da je prišlo do takšne odločitve s strani Vlade RS, ker smo upali, da se bo napoved iz okrožnice, ki smo jo prejeli 20. 1. 2021 uresničile in da bo v PKP – 8 enoznačno zapisana določba, ki bi omogočala, da bodo starši otrok v času epidemije, ki otrok ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila vrtca. Resorno ministrstvo smo prek Skupnosti vrtcev že pozvali k ponovni proučitvi te problematike in upamo, da bo premislek uspel. Ko bo znana uradna informacija, boste starši o tem takoj obveščeni.

V primeru pojava okužbe strokovnega delavca v oddelku ali posameznega otroka v oddelku se celotno skupino zaradi visoko rizičnega stika z okuženo osebo napoti v karanteno v skladu z navodili NIJZ. Otroci v času karantene vrtca ne obiskujejo, starši so plačila oproščeni.

V vrtcih je zaradi manjših sposobnosti majhnih otrok za razumevanje situacije in ustrezno obnašanje izvajanje nekaterih ukrepov oteženo ali onemogočeno. Ukrepe bomo izvajali v obsegu, kolikor bo to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

Epidemija še ni končano in zato prosimo, da nam pomagate ustvariti čim bolj varno okolje za otroke, vzgojiteljice in tudi za vas, starše. Starše seznanjamo, da je ob ponovnem odprtju vrtca tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno skušajte zaščititi ranljive člane svojega gospodinjstva – morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so vam blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske. Prosimo vas, da spoštujete ukrepe tudi v prostem času, tako da se v času trajanja epidemije ne družite z drugimi družinami. Vzgojiteljice in drugi delavci vrtca bodo vsak ponedeljek testirani. Naredili bomo vse, da zagotovimo vašim otrokom varno okolje in vas res prosimo za odkrit odnos glede bolezni in za sodelovanje.

Strokovne delavke vrtca in ostali zaposleni se veselimo, da smo zopet skupaj in verjamemo, da bomo  s skupnimi močmi zmogli te čase ter da se bodo otroci imeli ob vrnitvi lepo.

Hvala! Ostanimo zdravi.

Ana Buhvald Pori, pomočnica ravnateljice za vrtec

Starši ste pri predaji in prevzemu otroka dolžni upoštevati naslednji, že ustaljen, protokol:

 • v vrtec prihajajo le zdravi otroci in zdravi starši;
 • ob prvem prihodu ali vmesni odsotnosti prinesete vzgojiteljici novo IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC (v prilogi – če izjave ne morete sprintati, je na voljo v avli vrtca – miza z izjavami, pisalom in razkužilom – pred in po uporabi pisala si razkužite roke);
 • v vrtcu je za starše OBVEZNO nošenje MASKE;
 • ob vstopu v vrtec si starši razkužite roke (razkužilo na steni);
 • v vrtcu ohranjajte priporočeno razdaljo 1,5 m do 2 m do drugih oseb;
 • dotikajte se samo nujnih stvari;
 • v garderobi se zadržujte čim manj časa, ne družite se z ostalimi starši;
 • držite se ur prihoda/odhoda, ki ste jih javili ob prijavi, v primeru sprememb pa le-te sporočite;
 • ko je otrok pripravljen za odhod v igralnico, POTRKAJTE (po potrebi večkrat) in POČAKAJTE, da vzgojiteljica odpre vrata in prevzame otroka;
 • otroka takoj oddate in prevzamete, na vratih se ne zadržujte, vprašanja in dileme z vzgojiteljicami rešujte prek sporočila na eAsistentu ali prek telefona;
 • če bodo otroci ob odhodih na terasah ali igrišču, bo na vratih igralnice list z obvestilom, kje ga prevzamete;
 • v vrtec otrok NE SME prinašati igrač in knjig od doma, lahko pa prinesete »naniko« ali dudo za spanje, ki ju otrok pusti v vrtcu;
 • uporaba dvigala NI DOVOLJENA (razen za invalide).
(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)